Zijdebalen - Algemeen

1. Ik wil een woning huren, wat moet ik doen?

De appartementen in de complexen ‘Het Speelhuis’ en ‘De Oranjerie’ zijn nu in de verhuur. Je kan je  t/m 31 mei a.s. inschrijven voor deze appartementen om mee te gaan in de eerste toewijzingsronde. Alleen complete woondossiers (persoonlijke gegevens, woningvoorkeuren en documenten) worden meegenomen in de toewijzing. Lees hieronder hoe je in 8 stappen jouw persoonlijke woondossier compleet maakt.

 

In 8 stappen naar jouw eigen woning:

 

Stap 1: Schrijf je in via het inschrijfformulier op deze website. Geef daarbij jouw woonvoorkeuren op (deze kun je later nog wel eventueel aanpassen).

 

Stap 2: Je ontvangt dan een e-mail om een wachtwoord aan te vragen voor jouw persoonlijke woondossier (het iDD). Goed om te weten: jouw gebruikersnaam is jouw e-mail. Het wachtwoord mag je zelf kiezen.

 

Stap 3: Vul jouw persoonlijke en financiële gegevens aan in jouw persoonlijke iDD onder het kopje ‘Mijn gegevens’. Heb je aangegeven om samen met jouw partner te huren, vul dan ook de gegevens onder het kopje ‘Gegevens partner’ in.

 

Stap 4: Voeg de gevraagde financiële en persoonlijke documenten toe in het iDD onder het kopje ‘Mijn documenten’. Als je alle documenten hebt geüpload dan kun je klikken op ‘documenten compleet’. Heb je aangegeven om samen met jouw partner te huren, upload dan ook de verplichte documenten onder het kopje ‘Documenten partner’.

 

Stap 5: Je hebt op het inschrijfformulier jouw woningvoorkeuren opgegeven. Deze staan automatisch in jouw persoonlijke woondossier (iDD) onder ‘Woning interesse”. Wil je jouw woningvoorkeur wijzigen en nog meer woningen toevoegen, dan kan dit ook onder ‘Woning interesse’.

 

Stap 6: Wanneer jouw dossier compleet is en de inschrijfperiode is gesloten (tenzij er geen einddatum is opgegeven voor de inschrijfperiode) zullen we proberen om een woning voorlopig toe te wijzen. Dat wordt gedaan op basis van jouw opgegeven woonvoorkeuren, ingevulde persoonlijke en financiële gegevens en mogelijke andere gegevens die van belang zijn voor dit project.

 

Je ontvangt een email met daarin de voorlopig toegewezen woning, die jij weer mag accepteren of afwijzen. Als je de woning accepteert zullen we jouw dossier verder beoordelen en toetsen op oa kredietwaardigheid, compleetheid dossier, voldoen aan de inkomensnorm.

 

Stap 7: Is jouw dossier akkoord bevonden door het verhuurteam, dan zullen we de woning definitief aan je toewijzen en ontvang je van ons het concept huurcontract in jouw mailbox. Deze kan je rustig doorlezen en vragen stellen aan het verhuurteam als je dit wilt.

Daarna versturen wij het definitieve huurcontract per e-mail en kan je deze digitaal ondertekenen.

 

Stap 8: Nu is het wachten tot jouw woning gereed is en je de sleutel in ontvangst kunt nemen. Je ontvangt tijdig de definitieve datum van oplevering van ons.

2. Inschrijven is digitaal! Waarom?

Wij streven er altijd naar het verhuurproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door het digitaal verwerken van jouw gegevens kunnen wij je sneller en efficiënter van dienst zijn. Zelf kun je alles vanuit huis organiseren. Vanzelfsprekend staan we je ook graag persoonlijk te woord en helpen wij je, zowel digitaal als persoonlijk, bij het vinden van het, voor jou, perfecte appartement in Zijdebalen.

3. Hoe gaat Bouwinvest en het verhuurteam om met mijn gegevens en documenten?

Bouwinvest verzamelt en verwerkt jouw gegevens als je onze website bezoekt en/ of je zich via onze website inschrijft voor een huurwoning. We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Meer weten? Lees dan ons privacy statement op deze website.

4. Wat zijn de voorwaarden om te mogen huren?

Om een woning te huren bij Zijdebalen moet je de volgende inkomenseis als richtlijn aanhouden: het minimaal bruto jaarinkomen (verminderd met eventuele betalingsverplichtingen, zoals alimentatie, hypotheken, persoonlijke leningen e.d.) moet zo hoog zijn als. 

Inkomenseis middenhuur appartementen

Deze woningen worden alleen toegewezen aan geïnteresseerden die aan de volgende inkomenseis voldoen. Val jij buiten deze categorie dan wordt de woning NIET toegewezen. Dan kan je je alleen aanmelden voor de andere woningen met een huurprijs boven € 800,-. Bouwinvest houdt zich strikt aan deze inkomenseis, en hier zijn geen uitzonderingen mogelijk.

INKOMENEIS voor appartementen met een huurprijs van €800,- (exclusief servicekosten):

  • Alleen huren: minimaal € 36.800,-  en maximaal €  45.000,- voor alleenverdiener 
  • Met partner huren: samen minimaal € 36.800,-  en maximaal €  45.000,-, waarbij één inkomen minimaal € 25.760,- moet bedragen. 

Inkomenseis andere appartementen

INKOMENEIS voor appartementen met een huurprijs vanaf €1.000,- (exclusief servicekosten):

  • Alleen huren: minimaal 48x de kale maandhuur voor alleenverdiener bij een huurprijs tussen de € 1.000,- en de € 1.500,- 
  • Alleen huren: minimaal 45x de kale maandhuur voor alleenverdiener bij een huurprijs boven de € 1.500,-
  • Met partner huren: samen minimaal 70x de kale maandhuur, waarbij minimaal 30X de kale maandhuur per persoon de ondergrens is.5. Hoe bereken je jouw bruto jaarinkomen?

Loondienst

Vakantietoeslag, een vaste 13de maand, een eindejaarsuitkering en/of een structurele winstuitkering worden meegerekend bij het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, een flexibele winstuitkering en/of een vergoeding voor een leaseauto worden niet als inkomen meegerekend.


Gepensioneerd 

Het totale jaarinkomen van de AOW en eventuele aanvullende pensioenen (de meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld).


Zelfstandig ondernemer

Het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van de netto bedrijfsresultaten.


Eigen vermogen

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien je niet (volledig) kan voldoen aan de inkomenseis. 10% van het eigen vermogen mag meegerekend worden als jaarinkomen.

6. Welke documenten dien ik aan te leveren/ uploaden?

Indien er woningen beschikbaar zijn en de inschrijving is geopend, dien je de volgende stukken (digitaal via je profiel) aan te leveren.

Inkomen: 
Van iedere (mede) huurder zijn nodig:

Ben je in loondienst:
- Werkgeversverklaring (niet ouder dan één maand)
- Loonstrook (van de afgelopen drie maanden)
- Bankafschriften met de salarisstorting (van de afgelopen drie maanden)

Bij pensionering of uitkering: 
- Kopie jaaropgaven van het afgelopen jaar  van AOW en/of aanvullende pensioenen, of uitkeringsinstantie
- Kopie bankafschrift met de pensioenstortingen/uitkeringsstortingen (van de afgelopen drie maanden)

Ben je zelfstandig ondernemer:
- Balans, winst- en verliesrekening van 2017 en 2018 (opgesteld door een accountant)
- Accountantsverklaring Prognose 2019 (opgesteld door een accountant)
- Uittreksel uit het Kamer van Koophandelregister (niet ouder dan één maand)

Eigen vermogen:
- Het vrij beschikbare vermogen op een Nederlandse bankrekening middels een kopie dagafschrift 

Heb je een koopwoning?
Dan dient het inkomen voldoende te zijn om de hypoheeklasten en de huurkosten te dragen. Bij een koopwoning dien je de volgende documenten te uploaden:
- (Voorlopige) koopakte
- Jaaropgaven van hypotheekverstrekker OF een nota van afrekening
- Hypotheekverklaring
- Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Heb je een huurwoning?
Bij een koopwoning dien je de volgende documenten te uploaden:
- Verhuurdersverklaring
- Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Ben je inwonend? 
Dan dien je in:
- Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA/BRP)

Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen, dus check het nog een keer goed! Zonder de benodigde documenten kunnen we in inschrijving helaas niet in behandeling nemen.

7. Hoe zit dat met privacy van gegevens?

Denk er bij het uploaden van de documenten aan dat je op alle documenten vermeld 
“KOPIE d.d. (huidige datum), t.b.v. huurappartementen ZIJDEBALEN” vermeld, en haal je BSN-nummer op alle documenten weg (loonstroken, jaaropgaven, belastingaangiften, etc.).

We vragen alleen documenten op die in jouw werk- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kunt alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden met een maximale grootte van 32MB. Zorg voor duidelijk leesbare PDF bestanden. Indien een document uit meerdere pagina’s bestaat, voeg deze dan samen tot één PDF.
Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

8. Waarom moet ik deze documenten aanleveren?

Wij verhuren woningen in de vrije sector. Een vast, regelmatig inkomen en een goed betaalverleden is van belang. Onze toets volgt de richtlijnen van het NIBUD.

9. Hoe worden de appartementen toegewezen?

Wanneer jouw dossier compleet is en de inschrijfperiode is gesloten (tenzij er geen einddatum is opgegeven voor de inschrijfperiode) zullen we proberen om een woning voorlopig toe te wijzen. Dat wordt gedaan op basis van beschikbaarheid woning, jouw opgegeven woonvoorkeuren, ingevulde persoonlijke en financiële gegevens en documenten en mogelijke andere gegevens die van belang zijn voor dit project.

Je ontvangt een email met daarin de voorlopig toegewezen woning, die jij weer mag accepteren of afwijzen. Als je de woning accepteert zullen we jouw dossier verder beoordelen en toetsen op oa kredietwaardigheid, compleetheid dossier, voldoen aan de inkomenseis.

10. Is het mogelijk om te huren als student of met woningdelers?

Helaas is het alleen mogelijk om een appartement te huren indien je zelf voldoet aan de gestelde inkomenseis, waarbij maximaal twee inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Daarnaast dient er sprake te zijn van een gezinssituatie of een partnerschap (indien je met twee personen of meer wilt huren).11. Moet ik inschrijfkosten of bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten.

12. Wanneer is een waarborg van toepassing?

Een waarborg vragen we niet standaard op, alleen wanneer er extra zekerheid nodig is. Bijvoorbeeld wanneer je een eigen bedrijf hebt of wanneer je een tijdelijk contract hebt. De waarborgsom bedraagt drie maanden de kale huurprijs. Uiteraard hoor je vooraf van ons of er een waarborg van toepassing is. De waarborg en eerste maand huur dienen voor de sleuteloverdracht te worden voldaan.

Een waarborg van drie maanden is van toepassing indien:
- Het inkomen deels wordt verkregen uit eigen vermogen;
- Je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, directeur of aandeelhouder;
- Je het afgelopen jaar in Nederland hebt gewoond;
- Je arbeidsovereenkomst een bepaalde tijd heeft;
- Er sprake is van een proeftijd.

13. Wat is de minimale huurtermijn?

Je huurt voor minimaal één jaar vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

14. Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

Ja, de servicekosten zijn kosten bovenop de kale huur en bedragen € 50,- per maand. Voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken worden bepaalde kosten gedeeld. Hieronder vallen bijvoorbeeld schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke ruimte(s), een glasverzekering, algemeen stroomverbruik, onderhoud van de algemene groenvoorziening(en) en glasbewassing van de gemeenschappelijke ramen. Je ontvangt altijd hiervan een seperate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid en ook straks in jouw huurcontract.

15. Wat zijn de maandelijkse vaste lasten?

Naast de huurprijs en servicekosten moet je rekening houden met een aantal andere vasten lasten. Je individuele kosten voor energie en water zijn afhankelijk van je verbruik. Verder betaal je als huurder belastingen; waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing enzovoorts. Voor de kosten voor verzekering van je inboedel en aansprakelijkheid, verwijzen we je naar je verzekeringsadviseur. 

16. Mogen andere voor mij garant staan?

Helaas wordt een garantstellingen door derden (bijv. je ouders) niet geaccepteerd.

17. Kan ik huursubsidie aanvragen?

Het is niet mogelijk huursubsidie aan te vragen voor woningen in de vrije sector. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 720,42 (prijspeil 2019) kun je huurtoeslag aanvragen.

Zijdebalen - De appartementen

1. Hoe is de keuken en badkamer ingericht?

De wanden in het appartement worden sausklaar opgeleverd. Deze wanden dienen door de huurder nog eventueel behangen en/of geverfd te worden. De wanden in het toilet worden deels voorzien van tegelwerk (tot bovenkant wandcloset), boven het tegelwerk zijn de wanden voorzien van spuitwerk. De badkamer wordt voorzien van tegelwerk tot het plafond. De plafonds worden opgeleverd met spuitwerk. De hoogte van het plafond in de woning is 2.60 meter hoog. 

2. Hoe is de verwarming van het appartement geregeld?

Het appartement is voorzien van vloerverwarming (per ruimte regelbaar). In de badkamer zit een elektrische designradiator. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van stadsverwarming, met als vaste leverancier Eneco. Meer informatie over de tarieven vind je op: www.eneco.nl

3. Kan ik een parkeervergunning aanvragen of een extra parkeerplaats huren?

Alle parkeerplaatsen zijn gekoppeld aan een appartement. Er zijn geen extra parkeerplaatsen in de parkeerkelder beschikbaar.
Een parkeervergunning voor parkeren buiten het gebouw wordt niet verleend door de gemeente. Meer informatie over parkeervergunningen vind je op de website van de gemeente Utrecht. 

4. Is het mogelijk de woning te bekijken?

Aangezien het nieuwbouwwoningen betreffen en er op de bouwplaats hard wordt gewerkt en er strenge regels gelden voor het betreden van het bouwproject, kunnen we de woningen niet zomaar betreden. 

Doorgaans wordt door ons een open dag georganiseerd, zodat je toch even binnen een kijkje kunt nemen. Middels de nieuwsbrief brengen we je hiervan op de hoogte. 

5. Wie is eigenaar van de huurwoning?

De huurwoningen van Zijdebalen maken onderdeel uit van het Woningfonds van Bouwinvest. Bouwinvest is één van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders gespecialiseerd in vastgoed. Dit doen zij voor verschillende Nederlandse pensioenfondsen. Zij hebben 15.500 vrije sector huurwoningen verspreid over heel Nederland. Kijk voor meer informatie op: www.bouwinvest.nl

6. Wanneer worden de woningen opgeleverd?

Naar verwachting worden de woningen juli 2019 opgeleverd. Dit is een prognose! Elke aansprakelijkheid inzake verwachte datum van oplevering onzerzijds is uitgesloten. Je ontvangt tijdig de definitieve ingangsdatum van oplevering van ons.

7. Beschikt ieder appartement over een berging?

Elk appartement is voorzien van een inpandige bergruimte in de woning zelf, waar ook de wasmachine en eventuele wasdroger geplaatst kunnen worden.

Tevens heeft iedere appartement een berging in de kelder. Deze hebben een lichtpunt met schakelaar.